Postępowanie administracyjne

Poniżej prezentujemy w porządku chronologicznym dokumenty, które dotychczas składaliśmy oraz otrzymaliśmy w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego wpisania Dworca Głównego do rejestru zabytków:

 1. Wniosek FRO o uznanie Dw. Głównego za zabytek (26.03.2017 r.)
 2. Decyzja odmowna WKZ ws. Dworca Głównego (24.05.2017 r.)
 3. Zażalenie FRO na odmowną decyzję WKZ – Dworzec Główny (31.05.2017 r.)
 4. Stanowisko WKZ na zażalenie FRO (09.06.2017 r.)
 5. Decyzja MKiDN dla FRO na zażalenie – Dworzec Główny zabytek (04.08.2017 r.)
 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez WKZ w sprawie Dworca Głównego w Olsztynie (23.08.2017 r.)
 7. Zawiadomienie WKZ o październikowej wizji lokalnej na Dworcu Głównym (20.09.2017 r.)
 8. Pismo FRO do WKZ – weryfikacja Katharsis Development jako strony (07.11.2017 r.)
 9. Zawiadomienie WKZ – zakończenie postępowania (23.11.2017 r.)
 10. Wniosek dowodowy FRO – opinia NID, Kłopocki (29.11.2017 r.)
 11. Postanowienie WKZ – opinia NID, Kłopocki (05.12.2017 r.)
 12. Postanowienie WKZ – broszura o dworcu (11.12.2017 r.)
 13. Zawiadomienie WKZ – przedłużenie postępowania (20.12.2017 r.)
 14. Decyzja odmowna WKZ w sprawie wpisania dworca do rejestru zabytków (02.02.2018 r.)
 15. Odwołanie FRO do MKiDN od decyzji WKZ (06.03.2018 r.)
 16. Decyzja MKiDN uchylająca decyzję WKZ (22.06.2018 r.)