Przebieg postępowania administracyjnego dot. wpisu do rejestru zabytków

Poniżej prezentujemy w porządku chronologicznym dokumenty, które dotychczas składaliśmy oraz otrzymaliśmy w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego wpisania dworca Olsztyn Główny do rejestru zabytków:

 1. Wniosek FRO o uznanie Olsztyna Głównego za zabytek (26.03.2017 r.)
 2. Decyzja odmowna WKZ wszczęcia postępowania (24.05.2017 r.)
 3. Zażalenie FRO na decyzję WKZ odmawiającą wszczęcia postępowania (31.05.2017 r.)
 4. Stanowisko WKZ na zażalenie FRO (09.06.2017 r.)
 5. Decyzja MKiDN dla FRO na zażalenie – Olsztyn Główny (04.08.2017 r.)
 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez WKZ w sprawie Olsztyna Głównego (23.08.2017 r.)
 7. Zawiadomienie WKZ o październikowej wizji lokalnej na dworcu Olsztyn Główny (20.09.2017 r.)
 8. Pismo FRO do WKZ – weryfikacja Katharsis Development jako strony (07.11.2017 r.)
 9. Zawiadomienie WKZ – zakończenie postępowania (23.11.2017 r.)
 10. Wniosek dowodowy FRO – opinia NID, Kłopocki (29.11.2017 r.)
 11. Postanowienie WKZ – opinia NID, Kłopocki (05.12.2017 r.)
 12. Postanowienie WKZ – broszura o dworcu (11.12.2017 r.)
 13. Zawiadomienie WKZ – przedłużenie postępowania (20.12.2017 r.)
 14. I decyzja odmowna WKZ w sprawie wpisania dworca do rejestru zabytków (02.02.2018 r.)
 15. Odwołanie FRO do MKiDN od decyzji WKZ (06.03.2018 r.)
 16. Decyzja MKiDN uchylająca decyzję WKZ (22.06.2018 r.)
 17. II decyzja odmowna WKZ w sprawie wpisania dworca do rejestru zabytków (18.01.2019 r.)
 18. II odwołanie FRO do MKiDN od II decyzji WKZ (18.02.2019 r.) – wersja pełna
 19. II odwołanie FRO do MKiDN od II decyzji WKZ (18.02.2019 r.) – skrócone załączniki
 20. II decyzja MKiDN uchylająca II decyzję WKZ (15.03.2019 r.)
 21. III decyzja odmowna WKZ w sprawie wpisania dworca do rejestru zabytków (12.06.2019 r.)
 22. III odwołanie FRO do MKiDN od III decyzji WKZ (11.07.2019 r.)
 23. Decyzja MKiDN utrzymująca w mocy III decyzję WKZ (25.07.2019 r. )
 24. Skarga FRO do WSA na decyzję MKiDN utrzymującą w mocy III decyzję WKZ (02.09.2019 r.)