Zygmunt Kłopocki

Autorem projektu dworca Olsztyn Główny był mgr inż. arch. Zygmunt Kłopocki, urodzony 17 listopada 1924 r. w Toruniu. Kłopocki ukończył w 1964 r. studia na Politechnice Wrocławskiej, zaś swoje życie zawodowe związał z Poznaniem, w którym zmarł w 1997 r.

Zygmunt Kłopocki rozpoczął karierę w 1953 r. od projektowania obiektów przemysłowych w biurze projektowym „Prozamet”. W 1959 r. przeniósł się do Biura Projektów Kolejowych w Poznaniu, w którym zaprojektował m.in. olsztyński dworzec.

Lista projektów wykonanych przez Zygmunta Kłopockiego w Biurze Projektów Kolejowych w Poznaniu:

  • budowa dworca PKP w Szprotawie (ukończony w 1966 r.);
  • budowa dworca PKP w Zielonej Górze (ukończony w 1970 r.);
  • modernizacja dworca PKP Poznań Główny (realizacja pomiędzy 1960 a 1978 r.);
  • budowa dworca PKP i PKS Olsztyn Główny (ukończony w 1973 r.);
  • budowa dworca PKP i PKS w Koninie (ukończony w 1976 r.);
  • budowa dworca Warszawa Zachodnia  (budowa nieukończona, zatrzymana w 1980 r.).

Co ciekawe, gdyby projekt Warszawy Zachodniej został zrealizowany w całości, byłby największym dworcem kolejowo-autobusowym w Polsce.

Od 1980 r. Zygmunt Kłopocki pracował w prywatnej pracowni architektonicznej, w której zajmował się przede wszystkim projektowaniem obiektów sakralnych.

Oceniając dorobek Zygmunta Kłopockiego, należy uznać, że był on w skali kraju  architektem z całą pewnością wyróżniającym się i zajmującym znaczącą rolę w swojej dziedzinie. Wszak Poznań Główny czy Warszawa Zachodnia były i do dzisiaj pozostają jednymi z ważniejszych dworców w Polsce.

Źr. zdjęcia: www.inmemoriam.architektsarp.pl/pokaz/zygmunt_klopocki,1431