Przebieg postępowania administracyjnego dot. wpisu do rejestru zabytków

Poniżej prezentujemy w porządku chronologicznym dokumenty, które dotychczas składaliśmy oraz otrzymaliśmy w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego wpisania dworca Olsztyn Główny do rejestru zabytków:

 1. Wniosek FRO o uznanie Dw. Głównego za zabytek (26.03.2017 r.)
 2. Decyzja odmowna WKZ ws. Dworca Głównego (24.05.2017 r.)
 3. Zażalenie FRO na odmowną decyzję WKZ – Dworzec Główny (31.05.2017 r.)
 4. Stanowisko WKZ na zażalenie FRO (09.06.2017 r.)
 5. Decyzja MKiDN dla FRO na zażalenie – Dworzec Główny zabytek (04.08.2017 r.)
 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez WKZ w sprawie Dworca Głównego w Olsztynie (23.08.2017 r.)
 7. Zawiadomienie WKZ o październikowej wizji lokalnej na Dworcu Głównym (20.09.2017 r.)
 8. Pismo FRO do WKZ – weryfikacja Katharsis Development jako strony (07.11.2017 r.)
 9. Zawiadomienie WKZ – zakończenie postępowania (23.11.2017 r.)
 10. Wniosek dowodowy FRO – opinia NID, Kłopocki (29.11.2017 r.)
 11. Postanowienie WKZ – opinia NID, Kłopocki (05.12.2017 r.)
 12. Postanowienie WKZ – broszura o dworcu (11.12.2017 r.)
 13. Zawiadomienie WKZ – przedłużenie postępowania (20.12.2017 r.)
 14. Decyzja odmowna WKZ w sprawie wpisania dworca do rejestru zabytków (02.02.2018 r.)
 15. Odwołanie FRO do MKiDN od decyzji WKZ (06.03.2018 r.)
 16. Decyzja MKiDN uchylająca decyzję WKZ (22.06.2018 r.)
 17. Ponowna decyzja odmowna WKZ w sprawie wpisania dworca do rejestru zabytków (18.01.2019 r.)
 18. II odwołanie FRO do MKiDN od II decyzji WKZ (18.02.2019) – wersja pełna
 19. II odwołanie FRO do MKiDN od II decyzji WKZ (18.02.2019) – skrócone załączniki