Przebieg postępowań w sprawie wpisu do rejestru zabytków

Prezentujemy w porządku chronologicznym dokumenty, które składaliśmy oraz otrzymaliśmy w trakcie postępowań administracyjnych dotyczących wpisania do rejestru zabytków dworca Olsztyn Główny.  Poniżej znajdują się dokumenty z postępowania o wpis historycznego zespołu budowlanego.

 1. Wniosek FRO o wpis Olsztyna Głównego do rejestru zabytków (26.03.2017 r.)
 2. Postanowienie WKZ odmowne ws. wszczęcia postępowania (24.05.2017 r.)
 3. Zażalenie FRO na decyzję WKZ odmawiającą wszczęcia postępowania (31.05.2017 r.)
 4. Stanowisko WKZ na zażalenie FRO (09.06.2017 r.)
 5. Decyzja MKiDN dla FRO na zażalenie – Olsztyn Główny (04.08.2017 r.)
 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez WKZ w sprawie Olsztyna Głównego (23.08.2017 r.)
 7. Zawiadomienie WKZ o październikowej wizji lokalnej na dworcu Olsztyn Główny (20.09.2017 r.)
 8. Pismo FRO do WKZ – weryfikacja Katharsis Development jako strony (07.11.2017 r.)
 9. Zawiadomienie WKZ – zakończenie postępowania (23.11.2017 r.)
 10. Wniosek dowodowy FRO – opinia NID, Kłopocki (29.11.2017 r.)
 11. Postanowienie WKZ – opinia NID, Kłopocki (05.12.2017 r.)
 12. Postanowienie WKZ – broszura o dworcu (11.12.2017 r.)
 13. Zawiadomienie WKZ – przedłużenie postępowania (20.12.2017 r.)
 14. I decyzja odmowna WKZ w sprawie wpisania dworca do rejestru zabytków (02.02.2018 r.)
 15. Odwołanie FRO do MKiDN od decyzji WKZ (06.03.2018 r.)
 16. Decyzja MKiDN uchylająca decyzję WKZ (22.06.2018 r.)
 17. II decyzja odmowna WKZ w sprawie wpisania dworca do rejestru zabytków (18.01.2019 r.)
 18. II odwołanie FRO do MKiDN od II decyzji WKZ (18.02.2019 r.) – wersja pełna
 19. II odwołanie FRO do MKiDN od II decyzji WKZ (18.02.2019 r.) – skrócone załączniki
 20. II decyzja MKiDN uchylająca II decyzję WKZ (15.03.2019 r.)
 21. III decyzja odmowna WKZ w sprawie wpisania dworca do rejestru zabytków (12.06.2019 r.)
 22. III odwołanie FRO do MKiDN od III decyzji WKZ (11.07.2019 r.)
 23. Decyzja MKiDN utrzymująca w mocy III decyzję WKZ (25.07.2019 r. )
 24. Skarga FRO do WSA na decyzję MKiDN utrzymującą w mocy III decyzję WKZ (02.09.2019 r.)
 25. Wyrok WSA oddalający skargę FRO na decyzję MKiDN utrzymującą w mocy III decyzję WKZ (27.02.2020 r.)

W czerwcu 2019 r., po wydaniu przez MKiDN ostatecznej decyzji w sprawie historycznego zespołu budowlanego, złożyliśmy drugi wniosek, który dotyczy indywidualnego wpisania do rejestru zabytków poszczególnych elementów zespołu dworca. Wniosek ten był konieczny, ponieważ ewentualne wpisanie zespołu chroniłoby jedynie jego elementy zewnętrzne: bryłę, elewacje itp. Tego typu wniosku nie mogliśmy złożyć wcześniej z uwagi na nierozstrzygnięty zakres postępowania wszczętego w 2017 roku. Poniżej w porządku chronologicznym znajdują się dokumenty z postępowania wszczętego wnioskiem z 27 czerwca 2019 roku:

 1. Wniosek FRO o indywidualny wpis do rejestru zabytków budynków wchodzących w skład zespołu dworca Olsztyna Głównego (27.06.2019 r.)
 2. Postanowienie WKZ odmawiające wszczęcia postępowania (02.09.2019 r.)
 3. Zażalenie FRO na postanowienie WKZ odmawiającą wszczęcia postępowania (19.09.2019 r.)
 4. Postanowienie MKiDN utrzymujące w mocy postanowienie WKZ odmawiajace wszczęcia postępowania (18.05.2020 r.)