FRO zakończyło działalność

Informujemy, że 23 marca 2022 roku stowarzyszenie Forum Rozwoju Olsztyna oficjalnie zakończyło swoją działalność i zostało wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Ostatnie działania, które były prowadzone przez stowarzyszenie, dotyczyły dworca Olsztyn Główny.

W przypadku pytań dotyczących historii stowarzyszenia prosimy o kontakt za pomocą maila [email protected]. Mamy zamiar utrzymywać powyższą skrzynkę mailową oraz strony internetowe w domenie fro.olsztyn.pl, aby informacje o naszych działaniach były dostępne dla kolejnych pokoleń. 🙂

WSA utrzymał w mocy decyzję MKiDN

Niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił naszą skargę na decyzję MKiDN dotyczącą odmowy wpisania dworca Olsztyn Główny do rejestru zabytków. Uzasadnienie sądu jest dość lakoniczne i zasadniczo sprowadza się do stwierdzenia, że MKiDN nie popełnił żadnych błędów rozpatrując sprawę dworca. Tak jak w przypadku decyzji wydanych przez organy konserwatorskie, tak i w przypadku wyroku sądu, zabrakło naszym zdaniem wnikliwego rozpatrzenia naszej skargi. Przekonać się może o tym każdy, kto przeczyta uzasadnienie rozstrzygnięcia sądu.

Wyrok WSA oznacza koniec naszych działań w sprawie dworca. Biorąc pod uwagę nastawienie organów konserwatorskich oraz olsztyńskich samorządowców, trudno oczekiwać pozytywnego finału sprawy, nawet jeśli NSA ostatecznie przyznałbym na rację.

Pisemne uzasadnienie wyroku dostępne jest tutaj.

27 lutego wyrok WSA w Warszawie w sprawie dworca

27 lutego 2020 roku WSA w Warszawie wyda wyrok w sprawie uchylenia decyzji MKiDN, odmawiającej wpisania do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego dworca Olsztyn Główny. Przypominamy, że 2 września 2019 roku złożyliśmy skargę do WSA na powyższą decyzję.

W przypadku uchylenia decyzji, sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez MKiDN.

Rozprawa odbędzie się o godzinie 14:00, w sali A, w budynku sądu przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie.

Zainteresowanych rozprawą zapraszamy do udziału jako publiczność.

Nasze zażalenie w sprawie indywidualnego wpisu

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią, wnieśliśmy dzisiaj zażalenie na postanowienie WKZ, odmawiające wszczęcia postępowania o indywidualny wpis do rejestru zabytków budynków dworca Olsztyn Główny.

Przypominamy, że ostatnia decyzja MKiDN dotyczyła historycznego zespołu budowlanego, a więc elementów zewnętrznych dworca. Aby ochronić wnętrza, potrzebny jest również indywidualny wpis budynków. Zakres postępowania został zawężony dwa lata temu po tym, jak MKiDN nakazał wojewódzkiemu konserwatorowi zająć się sprawą dworca. WKZ bowiem również wtedy nie chciał wszcząć postępowania.

Tym razem WKZ uznał, że w interesie społecznym nie leży zbadanie sprawy dworca, ponieważ ważniejsza jest realizacja inwestycji planowanej przez PKP. Ponadto organ stwierdził, że kwestia zabytkowości budynku została już zbadana w trakcie zakończonego ostatnio postępowania.

Niestety, jak i we wcześniejszych przypadkach, WKZ popełnił szereg błędów, które wskazaliśmy w zażaleniu. Treść dokumentu można znaleźć tutaj: https://drive.google.com/open…

Sprawą dworca Olsztyn Główny zajmie się WSA w Warszawie

Po dokładnym zapoznaniu się z decyzją MKiDN z 25 lipca, odmawiającą wpisu do rejestru zabytków dworca Olsztyn Główny uznaliśmy, że rozstrzygnięcie ministra powinien zweryfikować Wojewódzki Sąd Administracyjny. MKiDN bowiem w ogóle nie rozpatrzył naszych zarzutów dotyczących uchybień popełnionych przez WKZ, a na dodatek wydał decyzję, która jest sprzeczna z innymi rozstrzygnięciami wydanymi w podobnych lub wręcz identycznych sytuacjach.

Jednocześnie będziemy działać w celu wszczęcia drugiego postępowania dotyczącego wpisu do rejestru zabytków poszczególnych budynków wchodzących w skład zespołu dworca. Przypominamy, że ostatnia decyzja MKiDN dotyczyła historycznego zespołu budowlanego. Upraszczając, odnosi się ona do elementów zewnętrznych całego zespołu. Aby ochronić wnętrza, potrzebny jest wpis indywidualny budynków. Od początku chcieliśmy pełnej ochrony dworca, jednak sprawa została zawężona do zespołu. Obecnie WKZ odmówił wszczęcia drugiego postępowania, dlatego niebawem złożymy zażalenie w tej sprawie.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą skargą do WSA i oczywiście czekamy na kolejne wiadomości dotyczące planów PKP S.A. oraz dewelopera, który chce budować centrum handlowe. Może być naprawdę „ciekawie”.

Skarga dostępna jest tutaj.