WSA utrzymał w mocy decyzję MKiDN

Niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił naszą skargę na decyzję MKiDN dotyczącą odmowy wpisania dworca Olsztyn Główny do rejestru zabytków. Uzasadnienie sądu jest dość lakoniczne i zasadniczo sprowadza się do stwierdzenia, że MKiDN nie popełnił żadnych błędów rozpatrując sprawę dworca. Tak jak w przypadku decyzji wydanych przez organy konserwatorskie, tak i w przypadku wyroku sądu, zabrakło naszym zdaniem wnikliwego rozpatrzenia naszej skargi. Przekonać się może o tym każdy, kto przeczyta uzasadnienie rozstrzygnięcia sądu.

Wyrok WSA oznacza koniec naszych działań w sprawie dworca. Biorąc pod uwagę nastawienie organów konserwatorskich oraz olsztyńskich samorządowców, trudno oczekiwać pozytywnego finału sprawy, nawet jeśli NSA ostatecznie przyznałbym na rację.

Pisemne uzasadnienie wyroku dostępne jest tutaj.