WSA utrzymał w mocy decyzję MKiDN

Niestety Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił naszą skargę na decyzję MKiDN dotyczącą odmowy wpisania dworca Olsztyn Główny do rejestru zabytków. Uzasadnienie sądu jest dość lakoniczne i zasadniczo sprowadza się do stwierdzenia, że MKiDN nie popełnił żadnych błędów rozpatrując sprawę dworca. Tak jak w przypadku decyzji wydanych przez organy konserwatorskie, tak i w przypadku wyroku sądu, zabrakło naszym zdaniem wnikliwego rozpatrzenia naszej skargi. Przekonać się może o tym każdy, kto przeczyta uzasadnienie rozstrzygnięcia sądu.

Wyrok WSA oznacza koniec naszych działań w sprawie dworca. Biorąc pod uwagę nastawienie organów konserwatorskich oraz olsztyńskich samorządowców, trudno oczekiwać pozytywnego finału sprawy, nawet jeśli NSA ostatecznie przyznałbym na rację.

Pisemne uzasadnienie wyroku dostępne jest tutaj.

27 lutego wyrok WSA w Warszawie w sprawie dworca

27 lutego 2020 roku WSA w Warszawie wyda wyrok w sprawie uchylenia decyzji MKiDN, odmawiającej wpisania do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego dworca Olsztyn Główny. Przypominamy, że 2 września 2019 roku złożyliśmy skargę do WSA na powyższą decyzję.

W przypadku uchylenia decyzji, sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez MKiDN.

Rozprawa odbędzie się o godzinie 14:00, w sali A, w budynku sądu przy ul. Pankiewicza 4 w Warszawie.

Zainteresowanych rozprawą zapraszamy do udziału jako publiczność.