Nasze zażalenie w sprawie indywidualnego wpisu

Zgodnie z naszą wcześniejszą zapowiedzią, wnieśliśmy dzisiaj zażalenie na postanowienie WKZ, odmawiające wszczęcia postępowania o indywidualny wpis do rejestru zabytków budynków dworca Olsztyn Główny.

Przypominamy, że ostatnia decyzja MKiDN dotyczyła historycznego zespołu budowlanego, a więc elementów zewnętrznych dworca. Aby ochronić wnętrza, potrzebny jest również indywidualny wpis budynków. Zakres postępowania został zawężony dwa lata temu po tym, jak MKiDN nakazał wojewódzkiemu konserwatorowi zająć się sprawą dworca. WKZ bowiem również wtedy nie chciał wszcząć postępowania.

Tym razem WKZ uznał, że w interesie społecznym nie leży zbadanie sprawy dworca, ponieważ ważniejsza jest realizacja inwestycji planowanej przez PKP. Ponadto organ stwierdził, że kwestia zabytkowości budynku została już zbadana w trakcie zakończonego ostatnio postępowania.

Niestety, jak i we wcześniejszych przypadkach, WKZ popełnił szereg błędów, które wskazaliśmy w zażaleniu. Treść dokumentu można znaleźć tutaj: https://drive.google.com/open…