Hipokryzja czy amnezja?

Jutro olsztyńska Rada Miasta chce przyjąć oficjalne stanowisko, z którego wynika, że Dworzec Główny należy zburzyć. Większość naszych radnych najwidoczniej zapomniała, pod czym podpisała się dwa lata temu. Zatem przypominamy!

W 2015 roku Rada Miasta przyjęła w postaci uchwały tzw. Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna. Dokument został przygotowany przez ratusz. W programie zapisano wprost, że Dworzec Główny należy objąć ochroną, gdyż jest to obiekt cenny kulturowo. Za dokument nasze miasto dostało nawet nagrodę w Brukseli, czym oczywiście chwalił się Prezydent Olsztyna.

Po ponad dwóch latach, zarówno Piotr Grzymowicz, jak i większość radnych opowiada się za zburzeniem dworca. Dziwi nas tak nagła zmiana poglądów naszych samorządowców. Dlatego zapytamy ich, dlaczego nie stosują się do postanowień dokumentu, który przygotowali i przyjęli.

Poniżej lista radnych, którzy w 2015 roku byli za przyjęciem programu.

Maja Antosik
Leszek Araszkiewicz
Halina Ciunel
Zbigniew Dąbkowski
Krystyna Flis
Tomasz Głażewski
Mirosław Gornowicz
Agnieszka Jabłońska
Krzysztof Kacprzycki
Marcin Kuchciński
Łukasz Łukaszewski
Czesław Jerzy Małkowski
Joanna Misiewicz
Monika Rogińska-Stanulewicz
Grzegorz Smoliński
Robert Szewczyk
Ewa Zakrzewska
Marian Zdunek